Welkom


(foto:Aart van Belzen)

Op 5 januari 1791 kreeg het Middelburgs Departement van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen een belangrijk geschenk. De weduwe van maecenas Johan Adriaan van de Perre schonk het Genootschap het planetarium dat haar man tussen 1782 en 1786 had laten maken. Zoals veel andere leden van het Genootschap was Van de Perre hevig ge´nteresseerd in de natuurwetenschappen en bezat hij een uitgebreid kabinet van natuurkundige werktuigen, waarmee regelmatig experimenten werden uitgevoerd. Zijn planetarium werd in de 18e eeuw, toen het nog in huize Van de Perre stond, in alle toonaarden bejubeld; een reis naar Zeeland - en dat was in die dagen beslist moeilijker dan nu - werd alleen hierom al de moeite waard geacht.

Het planetarium is hersteld en werkt weer in haar volle glorie! Samen zijn we in staat geweest dit eeuwenoude instrument, dat eens vele tongen in Europa in beweging bracht, weer aan de praat te krijgen.'

Het Genootschap bedankt u voor uw steun.

Namens het bestuur, Mr. S. K÷ller, secreatris.
Namens de Commissie voor de verzamelingen, Drs. C.E. Heyning, voorzitter.

bijgewerkt 18.04.2014

links-text
 
printvriendelijke pagina